Poruchy dýchání

Poruchy dýchání jsou u Rettova syndromu běžné a nelze je prakticky žádnými léky regulovat.

Byť se ve většině případů nejedená o nebezpečné stavy, je nutné vědět o komplikacích, které mohou nastat.
Podle jednoho z výzkumů lze poruchy dýchání rozdělit do tří skupin:

Zrychlené dýchání
Se zrychleným dýcháním může být spojena potřeba zvýšeného přísunu živin.
V některých případech je nutné použít dýchací masku.
Nízká úroveň CO2 v krvi.

– Mělké dýchání
U mělkého dýchání se může po operaci v důsledku použití umělé hyperventilace stát, že nedojde k obnovení spontánního dýchání.meric pulzu-01
Někdy je nutné použít podpůrné zařízení CPAP nebo BiPAP a to zejména v noci.
Pacientky s mělkým dýcháním mohou být citlivé na sedativa (Diazepam a opiáty) – ty mohou způsobit apnoe.
Pozor na analgetika a anestetika.
Vyšší úroveň CO2 v krvi.
Kolísání krevního tlaku.

– Zadržování dechu
U zadržování dechu se může po operaci v důsledku použití umělé hyperventilace stát, že nedojde k obnovení spontánního dýchání.
Ke zkrácení dýchacích pauz se používá přípravek Buspirone.
V důsledku zadržování dechu může dojít k cyanóze, tzn. modravému zabarvení kůže a sliznic.
Vyšší úroveň CO2 v krvi.
Kolísání krevního tlaku.

Dalším běžným jevem u pacientek s Rettovým syndromem je tzv. Valsalvův manévr.

 

Důležité:

Poruchy dýchání jsou často zaměňovány za epileptické záchvaty, k čemuž přispívá i nález na EEG. Je proto potřeba, např. pomocí video EEG, rozlišit mezi skutečným epileptickým záchvatem a tzv. Rettovskými epizodami.


Doporučená literatura:

Unmasking complex cardio-respiratory dysfunction and possible treatment-ABSTRACT
Unmasking complex cardio-respiratory dysfunction and possible treatment

Informace o poruchách dýchání nám poskytla švédská lékařka Dr. Ingegerd Witt-Engerström. Tato špičková odbornice se rovněž podílela na definování známých 4 stádií Rettova syndromu.