Hmotnost, výška, BMI

Dívky s Rettovým syndromem jsou obecně menší a drobnější než jejich zdravé vrstevnice. Mají i nižší hmotnost a menší obvod hlavy.

Právě malý vzrůst, nízká hmotnost a malý obvod hlavy mohou být jedněmi ze znaků Rettova syndromu. Proto je důležité dívky pravidelně vážit a měřit a tyto údaje zaznamenávat a porovnávat. K tomuto účelu slouží soubor „Sledování vývoje“ v češtině.

BMI

Po zadání příslušných údajů se vykreslí růstová křivka, kterou můžete ihned porovnat s křivkami zdravých dívek i pacientek s Rettovým syndromem. Grafy ze souboru lze libovolně tisknout a není tedy nutné stahovat jednotlivé listy, které jsou pro úplnost v původní anglické verzi umístěny v pravém sloupci.

Grafy jsou výsledkem práce Dr. Daniela Tarquinia v rámci Nautral History Study realizované Rettsyndrome.org (dříve IRSF).
Pro ty, kteří se chtějí o tomto výzkumu dovědět více, je určen „Dopis lékaři“ (Letter to Physician).

BMI 0-3 roky
BMI 0-18 roku
BMI 2-18 roku

Hmotnost 0-3 roky
Hmotnost 0-18 roku
Hmotnost 2-18 roku

Obvod hlavy 0-3 roky
Obvod hlavy 0-18 roku
Obvod hlavy 2-18 roku

Výška 0-3 roky
Výška 2-18 roku
Výška 0-18 roku