Skolióza

S věkem roste pravděpodobnost deformity páteře neboli skoliózy.

Přibližně u čtvrtiny dívek se skolióza rozvine do šestého roku věku. U zbývajících třech čtvrtin pak do 13 let. Dívky, které nikdy samostatně nechodily, jsou ke skolióze náchylnější než dívky, které chodí.

V českém překladu příručky „Skolióza u Rettova syndromu“ jsou shrnuty prrentgen-01aktické zkušenosti lékařů a rodin. Dočíst se můžete o:
– příčinách vzniku skoliózy
– diagnostice
– cvičení a terapiích
– nechirurgické léčbě
– chirurgické léčbě a o všem dalším, co operaci přechází a následuje

K dispozici jsou i tyto verze příručky „Skolióza u Rettova syndromu“:
redukovaná velikost pro snažší stahování
verze pro tisk

 Skolióza-příručka

Na tvorbě české verze se podíleli:

 

 

Důležité:

Chodící dívky by měly být na nohou alespoň 2 hodiny denně.
Nechodící dívky by měly každý den alespoň 30 minut stát (v rámu, s dopomocí, s oporou), pakliže to jejich stav dovoluje.
Dívka dá většinou sama najevo, kdy už je pro ní chůze nebo stání namáhavé.

Stander-3