Více o komunikaci a vzdělávání

Zdroje informací o komunikaci a vzdělávání

SAAK – společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s.
Společnost pomáhající lidem, kteří se v důsledku těžkého zdravotního postižení nemohou dorozumívat mluvenou řečí.

iSEN
Obrovské množství informací o využití iOS zařízení k výuce, rozvoji a komunikaci dětí a žáků nejen se speciálními vzdělávacími potřebami.

RETT University
Americká e-learningová platforma určená zejména pro pedagogy, kteří pracují s dívkami a ženami postiženými Rettovým syndromem.

Konference na téma Rettův syndrom – komunikace a vzdělávání

Materiály z konference

 

Muzika pro Apple, PC i TOBII, možnost demoverze k vyzkoušení:
SkoogMusic

Hry i výuka pro pro Apple, PC i TOBII, možnost demoverze k vyzkoušení – např. velice hezká hra Eye Can Fly:
HelpKidzLearn

Nepřeberné množství programů, her a pomůcek pro komunikaci:
Inclusive Technology

Tipy, rady, zkušenosti, knihy, aplikace:
CreativeCommunicating

TOBII-GRID-b1

TOBII-GRID-a1