Podávání rybího oleje – zajímavý výzkum

Výsledky výzkumu, při kterém byl pacientkám s Rettovým syndromem ve stádiu I podáván rybí olej. U některých došlo po 6 měsících užívání ke zlepšení motorických funkcí, neverbální komunikace a poruch dýchání.

Umístění: Rettův syndrom/Vývoj a testování lékůKaždodenní péče/Výživa a stravování