Unikátní poznatky z léčby epilepsie

Rettsyndrome.org podporuje řadu projektů a výzkumů v oblasti Rettova syndromu. Jedním z nich je Natural History Study, v jehož rámci byla v uplynulých letech zkoumána léčba epilepsie.

Výsledky unikátního výzkumu jsou nám k dispozici díky vstřícnosti Rettsyndrome.org a spolupracujících lékařů.
Celkem 1131 pacientek s Rettovým syndromem ve věku od 1,5 roku do 66 let bylo sledováno po dobu 9 let.

V celkovém počtu 1131 byly zastoupeny:

 • typický Rettův syndrom  924
 • atypický Rettův syndrom (lehčí forma)  81
 • atypický Rettův syndrom (těžší forma)  84
 • mutace MECP2 bez Rettova syndromu  42

26% pacientek bylo kvůli epileptickým záchvatům hospitalizováno, některé více než 7x.

 

Výskyt epileptických záchvatů u pacientek v průběhu výzkumu:

 • záchvaty se již někdy objevily před začátkem výzkumu  55%
 • záchvaty byly přítomné v době zahájení výzkumu  29%
 • záchvaty se začaly vyskytovat v průběhu výzkumu  28%
 • záchvaty ustaly na dobu nejméně 6 měsíců  41%
 • záchvaty byly přítomné v době ukončení výzkumu  36%

 

Četnost epileptických záchvatů u pacientek v průběhu výzkumu:

 • denně nebo týdně  33%
 • nikdy (zcela bez záchvatů)  30%
 • občas, zřídka  16%
 • možnost záchvatů  2%
 • bez záchvatů díky užívání léků  19%

 

Nejčastěji používané léky:

 • Depakote (Orfiril)  34%
 • Lamotrigine (Lamictal)  24%
 • Carbamazepine (Tegretol)  23%
 • Topiramate (Topamax)  22%
 • Oxcarbazepine (Trileptal)  17%
 • Clonazepam (Klonopin)  17%
 • Levetiracetam (Keppra)  15%
 • Zonisamide (Zonegran)  14%
 • Phenobarbital  12%
 • Phenytoin (Dilantin)  8%

 

Nejčastěji používané léky na začátku léčby:

 • Depakote (Orfiril)  15%
 • Lamotrigine (Lamictal)  13%
 • Carbamazepine (Tegretol)  1%
 • Topiramate (Topamax)  8%
 • Oxcarbazepine (Trileptal)  19%
 • Clonazepam (Klonopin)
 • Levetiracetam (Keppra)  31%
 • Zonisamide (Zonegran)  12%
 • Phenobarbital
 • Phenytoin (Dilantin)

 

Kombinace léků:

 • bez medikace  34%
 • 1 lék  27%
 • 2 léky  22%
 • 3 léky  12%
 • 4 léky  3%
 • 5 léků  1%
 • 6 léků  0,1%

 

Alternativní způsoby léčby v průběhu výzkumu:

 • VNS – Vagus Nerve Stimulator  5,8%
 • Ketogenická dieta  1,8%

 

Účinnost léčby:

 • 45% pacientek zůstalo bez záchvatů po dobu delší než 5 let
 • 16% pacientek mělo nadále časté záchvaty i přes pokračující léčbu

 

Snižování medikace vs. recidiva:

 • snižování medikace po 2-3 letech bez záchvatů – > 60% pravděpodobnost recidivy záchvatů
 • snižování medikace po 4 letech bez záchvatů – > recidiva v 50%
 • snižování medikace po 5 letech bez záchvatů – > recidiva pouze v 10%

 

Výše uvedené informace nám poskytnul Dr. Daniel Tarquinio z Emory University v Atlantě, kde v lednu 2015 zakládal Rett Clinic.

 

Více o epilepsii.