AKTUALIZOVANÝ PŘEHLED POTENCIÁLNÍCH TERAPEUTIK

Lék na Rettův syndrom neexistuje. Ve světě však probíhá řada výzkumů a klinických studií s přípravky, které mohou některé projevy Rettova syndromu potlačit nebo zmírnit. Rett Syndrome Research Trust zveřejnil jejich aktualizovaný seznam.